T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ FELSEFE BÖLÜMÜ
  • /
  • Doktora Programı

Doktora Programı

FELSEFE DOKTORA PROGRAMI

 

 

          Felsefe Bölümü Doktora Programının amacı dinden sanata, bilgiden bilime, ahlaktan siyasete değin varlığın olabildiğince her alanına ilişkin tutarlı, eleştirel düşünebilen ve bunu yaparken akademik yöntemleri kullanıp uygulayan, öznel ile nesneli birlikte düşünebilecek bireyler yetiştirmektir. Bu amaçlar doğrultusunda sosyal bilimler alanında ilerlemek isteyen yüksek lisans mezunlarına öncülük ederek kadim bir hikmet geleneğine sahip olan coğrafyamızın geçmişten günümüze kadar uzanan felsefî meselelerini bilimsel yöntem ve araştırmalarla çözebilme becerisinin kazandırılması hedeflenmektedir.

         

          Felsefe alanında Lisansüstü çalışmalar yapmaya, yalnızca Felsefe alanında Lisans ve Yüksek Lisans eğitimi almış olanların değil; özellikle sistematik felsefenin ilişki içinde olduğu Sosyoloji, Psikoloji, Dil, Din ve Kültür Bilimleri, Tarih ve Edebiyat gibi diğer alanlardan mezun olmuş kişilerin de yoğun ilgi gösterdikleri bir gerçektir. Bu durum, felsefenin Antik dönemden bu yana sahip olduğu inter-disipliner yapısının doğal bir sonucudur. Çünkü felsefe, kadim bir sorgulamanın yüzyıllar süren birikimini taşıyan bir alandır. Dolayısıyla Felsefe Doktora Programımız öğrencilerine çağımızda giderek anlamını yitiren etik sorumluluğa yeniden dönüşü sağlayan bir hakikat keşfi ve kendilik bilinci kazandırma arayışını birlikte ilerletmeyi amaçlamaktadır.

 

       Tüm bu olanakların yanı sıra doktora programımız, Yüksek Lisans eğitimini başka üniversitelerde tamamlamış olan öğrencilere de alanlarında daha ileri seviyede bilgi ve uzmanlık kazandırmayı hedeflemektedir. Bu bağlamda Felsefe Doktora programı, Büyükşehir statüsü kazanmış olan Kadim kent Mardin’de, yurt içi ve yurt dışında Yüksek Lisans eğitimini tamamlamış ve akademik kariyerlerinde ilerlemeyi planlayan bireyleri bu programa dahil etmeyi amaç edinmiştir. Bu programdan mezun olan öğrenciler, Ulusal ve Uluslararası üniversitelerde öğretim elemanı olarak çalışma fırsatları bulabilecekleri gibi, kamu kurum ve kuruluşlarında eğitimini aldıkları uzmanlık alanlarında, felsefeyle ilgili araştırma merkezlerinde “danışman” olarak da görev alabilirler.

 

T.C. Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğü