T.R. MARDİN ARTUKLU UNIVERSITY DEPARTMENT OF PHILOSOPHY
  • /
  • Useful Informatıon

Useful Informatıon

Lisans Tez Örneği

 

Seminer Örneği

 

Tez Sunumu/ Projesi Hazırlama Kılavuzu 

 

Sosyal Bilimler Enstitüsü Tez Yazım Yönergesi

 

Araştırma Önerisinin Unsurları 

 

Yök Ulusal Tez Merkezi

 

Mardin Artuklu Üniversitesi Kütüphanesi

 

 Stanford Encyclopedia of Philosophy 

T.C. Mardin Artuklu University Rectorate