T.R. MARDİN ARTUKLU UNIVERSITY DEPARTMENT OF PHILOSOPHY
  • /
  • Master’s Degree Programs

Master’s Degree Programs

Sosyal Bilimler Enstitüsü’ne bağlı olarak Felsefe Anabilim dalında yüksek lisans düzeyinde dersler de verilmektedir.

Öğrencilerin lisans programlarından edindiği temel bilgileri daha derinlikli olarak kullanacağı bu dersler, okunan metinler üzerinden tartışma ağırlıklı olarak gerçekleşmektedir.

Öğrencilerin akademik ilgi alanlarına ve tez çalışmalarına uygun olarak seçebileceği bazı dersler ise şunlardır:

Mardin Artuklu Üniversitesi Felsefe Bölümü’nde hem Lisans düzeyinde hem de Yüksek Lisans düzeyinde öğrenciler mezun olabilmek için tez çalışması yaparlar.

Öğrenciler ilgi duydukları konuyu bir öğretim üyesinin danışmanlığında, akademik kurallar çerçevesinde hazırlarlar.

Lisans programında tezin başarılı bulunması tez danışmanının onayı ile gerçekleşirken, Yüksek Lisans programında ise en az üç öğretim üyesinden oluşan bir jürinin onayı gereklidir.

T.C. Mardin Artuklu University Rectorate