T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ ARAP DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ
  • /
  • Akademik Cv İndeksi

AKADEMİK CV İNDEKSİ

Doç. Dr. Ahmet ABDÜLHADİOĞLU

ahmetabdulhadioglu@artuklu.edu.tr
EDEBİYAT FAKÜLTESİ
ARAP DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ

Doç. Dr. Ahmet GEMİ

ARAP DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ

Dr. Öğr. Üyesi Aslam JANKIR

ARAP DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ, EDEBİYAT FAKÜLTESİ

Dr. Öğr. Üyesi Mürüvvet TÜRKEN ÇAKIR

EDEBİYAT FAKÜLTESİ
ARAP DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ

Dr. Öğr. Üyesi Samer KATEA

EDEBİYAT FAKÜLTESİ
ARAP DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ

Öğr. Gör. Mahmoud SHOUSH

EDEBİYAT FAKÜLTESİ
ARAP DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ

Öğr. Gör. Mehmet Naim ÇAPRAS

EDEBİYAT FAKÜLTESİ
ARAP DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ

Arş. Gör. Merve KÜÇÜKZOROĞLU

ARAP DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ

Arş. Gör. Zehra Nurdan CAN

EDEBİYAT FAKÜLTESİ
ARAP DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ