T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ ARAP DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ
  • /
  • Bölüm Hakkında

T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ

Bölüm Hakkında

MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ
EDEBİYAT FAKÜLTESİ
ARAP DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ
 

TARİHÇE
Bölümümüz Mardin Artuklu Üniversitesi Edebiyat Fakültesi bünyesinde 2014-2015 eğitim öğretim yılında 40 öğrenci kontenjanıyla eğitim faaliyetlerine başlamıştır.
BÖLÜM VİZYONU
· Eğitim, öğretim ve araştırma kalitesi ile Türkiye’de ve dünyada tanınmış ve ilk sıralarda tercih edilen;
· Takım çalışmasını teşvik eden, katılımcı ve paylaşımcı bir yönetime sahip;
· İlimiz ve bölgemiz başta olmak üzere ülkemizin sorunlarını çözmeye yönelik çalışmalar yapan, üniversite / sanayi / toplum işbirliğini sağlamada öncü;
· Çağdaş, kalıcı ve özgün eserler ortaya koyan;
-Mesleğini seven ve kutsal addeden, ilim ve irfan peşinde koşturan, münevver bir nesil yetiştirmeyi gaye edinen talebe yetiştirmeyi gaye edinen;
· Evrensel değerlere saygılı, sürekli gelişen; bir bölüm olmaktır.
BÖLÜM MİSYONU
Arap Dili ve Edebiyatı lisans programının amacı, Arap dilini Arap edebiyatı ve kültür tarihiyle birlikte inceleyerek öğretmek; Arap dünyasının tarihi, kültürü ve edebî birikimi hakkında bilgili; edebî, siyasî, toplumsal ve ekonomik gelişmeleri yazılı ve işitsel kaynaklardan takip edebilecek, düşündüğünü yazılı ve sözlü yolla ifade edebilecek dil becerisine sahip öğrenciler yetiştirmektir.
 

BÖLÜM HAKKINDA
Arap Dili ve Edebiyatı bilim dalında yürütülen eğitim ve öğretim süreci, dört yıldır. Bu öğretim programı, öğrencilere öncelikle, öğrendikleri yabancı dilde üstün yeterlilik düzeyi kazandırmayı amaçlar. Bölümde gerçekleştirilen eğitim ve öğretim süresi sonunda "lisans" diploması verilir. Programı tamamlayanlara “Mardin Artuklu Üniversitesi Lisans Diploması” ve “Filolog” unvanı verilir. 
NEDEN ARAP DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ
Arapça günümüzde 60 farklı ülkede konuşulan, Birleşmiş Milletler’in 6 resmi dilinden biridir. Kadim bir kültür ve edebi zenginliğe sahip olması yanında gerek Ortadoğu’da gerekse dünyanın farklı ülkelerindeki üniversite ve üniversitelerde üzerinde çalışmalar yapılan bir dildir. Arapça aynı zamanda bu dilin konuşulduğu yerlerde yazılı ve görsel medya dilidir. Son yıllarda Arap ülkeleriyle gelişen ticari ilişkiler ve Türkiye’de bu dilin öğretilmesine yönelik çabalar önemini daha da arttırmaktadır.
Mardin’in Türkiye’de Arapça lehçesiyle konuşan şehirlerden biri olması bu dilin aynı zamanda doğal ortamda öğrenilmesi imkanını da vermektedir. Bunun yanında anadili Arapça olmayanlara bu dili öğretme konusunda uzman Arap hocaların bölümde olması, bölümün kendi kütüphane ve dil laboratuvarının olması, dil öğretimine yönelik farklı yöntem ve teknikleri geliştirmeye çabaların üst düzeyde olması bölüm için bir tercih sebebidir.
BÖLÜM MEZUNLARININ ÇALIŞABİLECEKLERİ ALANLAR
Bölüm mezunlarımız, aşağıda belirtilen kurum, kuruluş ve birimlerde tercüman, dil uzmanı, yurtdışı ilişkileri elemanı, dil öğreticisi gibi unvanlarla çalışabilmektedir.
Milli Eğitim Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Tercüme Büroları, Dışişleri Bakanlığı, Arşivler, Kütüphaneler, Üniversiteler, TV Kanalları, Özel Şirketler, Dil Kursları
BÖLÜM KONTENJANI
Bölümümüze her sene kırk kişilik öğrenci kontenjanı ayrılmaktadır. Bunun yanında farklı şehir ve üniversitelerden yapılan yatay geçişlerle bu sayı daha da artmaktadır.
AKADEMİK KADRO:
Arap Dili ve Edebiyatı

1.Ahmet ABDÜLHADİOĞLU, Dr. Öğr. Üyesi (Bölüm Başkanı)

2.Kadri YILDIRIM, Prof. Dr.

3.Ahmet GEMİ, Doç. Dr.

4.Samer KATEA, Dr. Öğr. Üyesi

5.Mürüvvet TÜRKEN ÇAKIR, Dr.

6.Lawand ALİ, Öğr. Gör.

7.Mahmoud SHOUSH, Öğr. Gör.

8.Mehmet Naim ÇAPRAS, Öğr. Gör.

9.Zehra Nurdan CAN, Arş. Gör.

PUAN TÜRÜ
Bölümümüz Dil-3 puanı ile öğrenci kabul etmektedir.
ÇEŞİTLİ AKTİVİTELERİMİZ
Bölümümüzde dil becerilerinin ve bu dile ait kültürel unsurların öğretilmesi ve dilin doğal ortamda öğrenilmesine yönelik farklı aktiviteler bulunmaktadır. Bu aktiviteler aşağıda sıralanmıştır:
1.      Haftanın belirli günlerinde dil laboratuvarında öğretim elemanları rehberliğinde Arapça film/dizi gösterimi
2.      Arapça hat kursları
3.      Kültür gezileri
4.      Kültür ve medeniyet sohbetleri
5.      Bölüm öğretim elemanları tarafından gönüllü katılımcılar için kitap okumaları (el-Câhız okumaları vs.)
6.      Şiir geceleri
7.      Tiyatro çalışmaları
8.      Arapça yaz kursları

T.C. Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğü