T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ ÇOCUK GELİŞİMİ BÖLÜMÜ
  • /
  • Misyon ve Vizyon

T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ

Misyon ve Vizyon

MİSYON: 0-18 yaş arasındaki farklı özellikteki çocuk ve gençlerin gelişimine ve eğitimine evrensel ölçütlere uygun eğitim sistemiyle destek veren, aileleri ve toplumu çocuğun sağlıklı gelişimi ve eğitimi konusunda aydınlatan; bakım, koruma, araştırma ve sorun çözme becerilerine sahip, toplum yararına çalışan, çocuk gelişimciler yetiştirmektir. Bununla birlikte çağdaş yaklaşımlar kullanarak bu alanla ilgili konularda ulusal ve uluslararası araştırma, uygulama ve eğitim faaliyetleri yürütmektir.

VİZYON: Ulusal ve uluslararası düzeyde tanınan, çocuk gelişimi ve eğitimi alanındaki çalışmalara yön veren, toplumun değişen ve gelişen gereksinimleri doğrultusunda kendisini yenileyebilen ve geliştirebilen; öğrencileri, öğretim elemanları, eğitim programları ve araştırmaları ile örnek bir model oluşturan, kendi kültürünü koruyan ve evrensel değerlere sahip, nitelikli bireylerin yer aldığı bir toplumun oluşumuna katkıda bulunan ve tercih edilen lider bir kurum olmaktır.

T.C. Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğü