T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
  • /
  • Misyon ve Vizyon

Misyon ve Vizyon

MİSYONUMUZ

1- Genel Sekreterlik tarafından havale edilen kurum içi ve dışı yazışmaların yapılması.
2- Üniversitemize bağlı olan Fakülte, Yüksekokul ve Enstitülerin kurum dışı yazışmalarının yapılması.
3- Üniversitemiz Senato ve Yönetim Kurulu gündeminin hazırlanması; ilgili gündeme ait eklerin oluşturulması; Senato ve Yönetim Kurulu üyelerine toplantıların haber verilmesi; kararların yazılması, çoğaltılması, dağıtımın yapılması ve kaydedilmesi.
4- Yazışmaların dosyalanması ve arşiv haline getirilmesi.
5- Gelen evrakın hazırlanması ve takip edilmesi.
6- Giden evrakın hazırlanması ve takip edilmesi.
7- Posta ve kargoların gönderilmesi.

VİZYONUMUZ

1- İş ve işlemleri etkin, ekonomik, verimli ve hızlı yürütmek.
2- Çalışanlarımız arasındaki birlik ve dayanışmayı sürekli kılarak ekip ruhunu yaratmak ve iş gören memnuniyetini sağlamak.
3- Kurum içi ve dışına yapılan yazışmalarda, dili doğru ve etkin kullanarak bu konuda örnek olmak.
4- Üniversitemizin tüm birimlerinde oluşturulan yazı işlerini yürütmekle görevli çalışanlara uygulamada bir örnekliği sağlamak.
5- Mardin Artuklu Üniversitesinin temel aldığı vizyon ve misyonu gerçekleştirme yolunda, verilen görevleri en iyi şekilde yerine getirmek.
6- Çağdaş, gelişmiş üniversiteler arasında yer almak.

T.C. Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğü