T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
  • /
  • Dokümanlar

Dokümanlar

Doküman Hazırlama ve Revizyon Talep Formu

Arşiv Evrak Teslim Formu

Saklanmasına Lüzum Olmayan Belge İmha Formu

Uygun Olmayan Ürün/Hizmet Formu

Uygun Olmayan Ürün/Hizmet Takip Formu

Proses Faaliyet Takip Formu

Düzeltici/Önleyici Faaliyet Formu

Üniversite Staj Başvuru Formu

Cevabî Yazı Formu

Görevlendirme Sonrası Göreve Başlama Formu

İzin Dönüşü  Göreve Başlama Formu

Memnuniyet, Dilek, Öneri  Şikâyet Bildirim Formu

Mutemet Tayini Talep Formu

Yetki Devri Formu

Personel İzin İstek Formu

Görev Devri Formu

İşe Uyum (Oryantasyon) Eğitim Formu

Hizmet İçi Eğitim Talep Formu

Hizmet İçi Eğitim Programı Katılım Formu

T.C. Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğü