T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
  • /
  • Birim Hakkında

Birim Hakkında

Kuruluşumuz:
Yazı İşleri Müdürlüğü Üniversitemiz Yönetim Kurulu’nun almış olduğu 08/07/2013 tarihli ve 26/5 sayılı kararı ile Genel Sekreterlik bünyesinde kurulmuştur.

 

Yasal Dayanak:
2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 51 inci maddesi çerçevesinde görev yapmakta olup bu maddeyi de içine alan 124 Sayılı, Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 27 nci maddesinde Yazı İşleri Müdürlüğü’nün görevleri yer almaktadır.

T.C. Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğü