T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYE'DE YAŞAYAN DİLLER ENSTİTÜSÜ
  • /
  • Süryani Dili ve Kültürü Tezli Yüksek Lisans Program Hakkında

Süryani Dili ve Kültürü Tezli Yüksek Lisans Program Hakkında

Süryani Dili ve Kültürü çalışmaları hakkında araştırma yapan ve bu amaç doğrultusunda öğrenci yetiştiren, Türkiye’deki tek ve öncü kurum olan Anabilim Dalımız 2010 yılında kurulmuştur. Anabilim dalımızın eğitim-öğretim kadrosu 1 profesör, 1 yardımcı doçent ve 2 öğretim görevlisinden oluşmaktadır.

Bu bölümün ana hedefi Süryani dilini, edebiyatını, tarihii ve kültürünü disiplinler arası tarzda araştırarak tanıtmaktır. Bu amaç doğrultusunda eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerinde bulunmak suretiyle öğrencilerin akademik anlamda yetkinlik kazanmasına yardımcı olmayı hedeflemektedir. Öğrenimleri süresince öğrencilere Anabilim Dalının oldukça zengin kaynakları kullanılarak teorik bilgi ve becerileri kazandırılır. Birçok bilim insanın katıldığı konferanslar ve seminerlerin yanı sıra, bölüm mensuplarının sunduğu konuşma ve tebliğlerle verilen eğitimin içeriği zenginleştirilmektedir. Bu amaçla Batı ve Doğu dünyasının yazınsal eserleri, akımları ve kuramları yakından incelenmekle birlikte, dili bütün bileşenleriyle olabildiğince kapsamlı bir şekilde ele almak hedeflenmektedir. Edebiyat tarihi ve metin çözümlemelerinin yanı sıra yazınsal dil çözümlemesi, dilbilim, çeviri, dil-kültür-birey ilişkisi ve kültürel çalışmaları da içeren bir program sunulmaktadır. Öğrencilere kapsamlı, karşılaştırmalı, analitik ve eleştirel düşünebilme yetilerinin kazandırılması, onların toplumsal olguları inceleme ve tartışma yöntemlerini geliştirebilen ve her şeyden önce sorgulayabilen bireyler olarak topluma kazandırılmasına önem verilmektedir.

Ayrıca öğrencileri içinde bulundukları akademik ortamda okuma, yazma ve araştırma konularında desteklemek için derslerimiz bulunmaktadır. Süryani Edebiyatının önemli eserleri belli bir düzen içinde incelenip, kuramsal bilgiler ile desteklenmektedir. Yürütülen programın eğitim-öğretim dili Türkçedir. Hali hazırda tezli yüksek lisans öğrencileri mevcuttur.

Programdan mezun olanlar uzman Süryolog unvanı alacaktır. Süryani Dili ve Kültürü Bölümü mezunları, mesleki açıdan ülkemizin gereksinimlerine uygun nitelikte, uluslararası ve kültürel yönden donanımlı bireyler olarak başta akademi olmak üzere toplumun farklı sektörlerinde hizmet verebilmektedirler.

 

T.C. Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğü