T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYE'DE YAŞAYAN DİLLER ENSTİTÜSÜ
  • /
  • Süryani Dili ve Kültürü Ders İçerikleri

Süryani Dili ve Kültürü Ders İçerikleri

Tezli Yüksek Lisans 1. Dönem Ders Kur Tanımları:

 

SUR 551 3+0 Araştırma Yöntem ve Teknikleri

Yüksek lisans seviyesinde Süryani dili ve kültürü alanında yapılan araştırmaların ve yayınların incelenmesine nereden başlanacağı, temel araştırma teknikleri, araştırmaların sunumları, bilimsel makale ve başka yayınların özellikleri, bu özelliklerin oluşturulmasında dikkat edilmesi gereken hususlar incelenecektir. 

 

SUR 575 3+0 Klasik Süryanice Dilbilgisi III

Tezli yüksek lisans programı bilimsel hazırlık senesinde temelleri verilmeye başlanmış klasik (kitabî) Süryanice dilbilgisi konularına devam edilmesi planlanmaktadır. 

 

SUR 579 3+0 Klasik Süryanice Sentaksı III

Temelleri bilimsel hazırlık senesinde verilmeye başlanmış olan klasik (kitabî) Süryanice dilbilgisi konularının çeşitli metinlerden alınma örnekler bağlamında incelenmesi ve kelime bilgisinin geliştirilerek metin okuma tecrübesinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır. 

 

SUR 565 3+0 Süryani Kilise Tarihi

451 Khalkedon (Kadıköy) Konsili sonrasında biçimlenen ve kendine ait bir kilise hiyerarşisini kuran yaşatmayı başaran Süryani Kadim Ortodoks kilisesinin tarihsel gelişimi süreci hem ruhbanlarının tarihî eserleri üzerinden hem de daha geniş sosyal ve siyasî bağlam içerisinde ele alınacaktır. 

 

SUR 581 3+0 Süryani Sanatı ve Mimarisi

Temel çerçevede İlkçağ ve Ortaçağ sanatı ve mimarisi anahatları ile sanat tarihi literatüründe “Süryani” özellikleri kazanmış sanat eserlerinin belirlenmesinin tarihçesi ve bu sanat eserlerinin tasnifi, dağılımı, ve değerlendirmesi üzerinde bilgi verilmesi ve Sanat tarihi eserlerinin incelenmesinin bilimsel metodolojisinin verilmesi amaçlanmaktadır.   

 

Tezli Yüksek Lisans 2. Dönem Ders Kur Tanımları:

 

SUR 576 3+0 3+0 Klasik Süryanice Dilbilgisi IV

Klasik Süryanice dilbilgisinde ileri derecede konuların tanıtılması ve daha önceden verilmiş bazı konuların tekrarı planlanmaktadır. 

 

SUR 556 3+0 3+0 Klasik Süryanice Metinler II

Süryani edebiyatından üst-orta seviye dil bilgisiyle ve sözlük kullanımıyla okunabilecek metinlere giriş yapılır ve geniş bir yelpazeden öğrencilerin de yazacakları tez için okuyacakları metinlere de hazırlık yapmalarına imkan sağlanır. 

 

SUR 566 3+0 Süryani Kilise Tarihi

451 Khalkedon (Kadıköy) Konsili sonrasında biçimlenen ve kendine ait bir kilise hiyerarşisini kuran yaşatmayı başaran Süryani Kadim Ortodoks kilisesinin tarihsel gelişimi süreci hem ruhbanlarının tarihî eserleri üzerinden hem de daha geniş sosyal ve siyasî bağlam içerisinde ele alınmaya devam edecektir. 

 

SUR 582 3+0 Süryani Felsefesi

Süryani felsefesini hem antik dönem felsefesine göre devam veya kesinti gösteren hususları, hem de gelişmiş olduğu dönemdeki daha geniş çerçevedeki birçok konuyla etkileşim içinde ele almak, temel felsefe yazarlarının eserlerini detaylı olarak incelemek ve tartışmak amaçlanmaktadır. 

 

T.C. Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğü