T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYE'DE YAŞAYAN DİLLER ENSTİTÜSÜ
  • /
  • Misyon ve Vizyon

Misyon ve Vizyon

Misyon

Enstitümüz, Mardin Artuklu Üniversitesi’nin üstlendiği genel misyon doğrultusunda Kürt Dili ve Kültürü, Arap Dili ve Kültürü ile Süryani Dili ve Kültürü lisansüstü eğitim alanında uluslararası alandaki güncel ve gelişmiş uygulamaları izleyerek eğitim vermeyi, program katılımcılarına akademik yetkinlik, eleştirel düşünme, evrensel ölçekte araştırma yapabilme yeterliliğini kazandırmayı amaçlamaktadır.

 

Vizyon

Kürt Dili ve Kültürü, Arap Dili ve Kültürü ile Süryani Dili ve Kültürü alanlarında lisansüstü düzeyde bilimsel araştırma ve analitik düşünme yetenek ve becerisine sahip, teknolojik, sosyal ve kültürel değişimleri anlayıp yorumlayabilen, toplumsal ve kültürel değerlere bağlı olduğu kadar yenilikçi farkındalık yaratan ve karşılaşılan sorunlara çözüm üretebilecek nitelikte akademisyen ve araştırmacılar yetiştirerek bilimsel gelişmeye katkı sağlamak.

T.C. Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğü