T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYE'DE YAŞAYAN DİLLER ENSTİTÜSÜ
  • /
  • Program Hakkında

Program Hakkında

Programın amacı, Kürt Dili ve Kültürüyle ilgili, kuram, yaklaşım ve üst düzey becerilerin geliştirilmesini sağlamak, metin analizi, eleştirel düşünme yolu ile Kürt Dili ve Kültürüne ait güncel sorunlara odaklanmaktır.

Bu programla; Kürt Dili ve Diyalektlerinin (Kurmancî, Zazakî, Sorani, Lorî, Goranî) edebiyatları, tarihleri ve kültürlerinin disiplinler arası tarzda araştırılarak tanıtılması eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerinde bulunmak ve öğrencilerinin bilimsel araştırmacı özelliklerini kazanmasına yardımcı olmak vardır. Öğrenimleri süresince öğrencilere anabilim dalının zengin görsel-işitsel kaynakları da kullanılarak teorik bilgi ve uygulama becerileri kazandırılır. Tanınmış araştırmacıların katıldığı konferanslarla ve gerek tanınmış yazar ve şairlerin gerekse de bölüm mensuplarının sunduğu konuşma ve tebliğlerle verilen eğitim zenginleştirilmektedir. Bu amaçla Batı ve Doğu dünyasının yazınsal eserleri, akımları ve kuramları yakından incelenmekle birlikte, dili bütün bileşenleriyle olabildiğince kapsamlı bir şekilde ele alınması hedeflenmektedir. Edebiyat tarihi ve metin çözümlemelerinin yanı sıra yazınsal dil çözümlemesi, dilbilim, çeviri, dil-kültür-birey ilişkisi, eleştiri kuramları ve kültürel çalışmaları da içeren bir program sunulmaktadır. Öğrencilere kapsamlı, karşılaştırmalı, analitik ve eleştirel düşünebilme yetilerinin kazandırılması, onların toplumsal olguları inceleme ve tartışma yöntemlerini geliştirebilen, günümüz kültür politikalarına ve etkileşimlerine tutarlı yaklaşımlar oluşturabilen ve her şeyden önce sorgulayabilen bireyler olarak topluma kazandırılmasına önem vermektedir.

 

Ayrıca öğrencileri içinde bulundukları akademik ortamda okuma, araştırma, yazma konularında desteklemek için derslerimiz bulunmaktadır. Kürt Edebiyatının dönem, yazar, edebi türleri ve eserleri belli bir düzen içinde incelenip, kuramsal bilgiler ile desteklenmektedir. Yürütülen programın eğitim-öğretim Türkçedir. Hali hazırda örgün olarak bu programın tezli ve tezsiz yüksek lisans öğrencileri de mevcuttur. 2022-2023 öğretim yılı itibariyle de doktora öğrencileri alınacaktır.

Programdan mezun olanlara Kürdolog unvanı alacaktır. Kürt Dili ve Kültürü Bölümü mezunları, mesleki açıdan ülkemizin gereksinimlerine uygun nitelikte, uluslararası ve kültürel yönden donanımlı bireyler olarak bankacılık, uluslararası ilişkiler, yayıncılık, turizm, gazetecilik, devlete ve özel sektöre bağlı medya kuruluşları gibi toplumun farklı sektörlerinde hizmet verebilirler. Eğitim sertifikası alan mezunlar devlete ya da özel kuruluşlara bağlı okullarda ve üniversitelerde öğretmenlik veya okutmanlık yapabilmektedirler. Çevirmen, yazar ve editör olarak da çalışabilmektedirler.

 

Program, uluslararası standartlara uygun biçimde hazırlanmış bir Tezsiz Yüksek Lisans Programıdır. Tezsiz Yüksek Lisans normal eğitim süresi iki yarıyıldır. İki yarıyıl sonunda mezuniyet hakkı elde edemeyen öğrenciler için bir yarıyıl uzatma hakkı verilir. Tezsiz yüksek lisansta öğrenim süresi hiçbir şekilde üç yarıyılı geçemez. Üç yarıyıl sonunda programı tamamlayamayan öğrencinin ilişiği kesilmektedir.

T.C. Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğü