T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYE'DE YAŞAYAN DİLLER ENSTİTÜSÜ
  • /
  • Kürt Dili ve Kültürü Tezli Yüksek Lisans Program Hakkında

Kürt Dili ve Kültürü Tezli Yüksek Lisans Program Hakkında

Türkiye’deki Kürt Dili ve Kültürü çalışmalarında öncü bir kurum olan Anabilim Dalımız 2010 yılında kurulmuştur.  Anabilim dalımızın eğitim-öğretim kadrosu 1 Profesör, 2 Doçent, 6 yardımcı doçent, 9 öğretim  görevlisi, 2 uzman, 16 araştırma görevlisinden  oluşmaktadır.

Bölümün amaçları arasında Kürt dili ve diyalektlerinin (Kurmancî, Zazakî, Sorani, Lorî, Goranî) edebiyatları, tarihleri ve kültürlerinin disiplinlerarası tarzda araştırılarak tanıtılması eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerinde bulunmak ve öğrencilerinin bilimsel araştırmacı özelliklerini kazanmasına yardımcı olmak vardır. Öğrenimleri süresince öğrencilere Anabilim Dalının zengin görsel-işitsel kaynakları da kullanılarak teorik bilgi ve uygulama becerileri kazandırılır. Tanınmış araştırmacıların katıldığı konferanslar ve gerek tanınmış Kürt/Diğer milletlerin yazar ve şairlerin gerekse de bölüm mensuplarının sunduğu konuşma ve tebliğlerle verilen eğitim zenginleştirilmektedir. Bu amaçla Batı ve Doğu dünyasının yazınsal eserleri, akımları ve kuramları yakından incelenmekle birlikte, dili bütün bileşenleriyle olabildiğince kapsamlı bir şekilde ele alınarak hedeflenmektedir.  Edebiyat tarihi ve metin çözümlemelerinin yanı sıra yazınsal dil çözümlemesi, dilbilim, çeviri, dil-kültür-birey ilişkisi, eleştiri kuramları ve kültürel çalışmaları da içeren bir program sunulmaktadır.  Öğrencilere kapsamlı, karşılaştırmalı, analitik ve eleştirel düşünebilme yetilerinin kazandırılması, onların toplumsal olguları inceleme ve tartışma yöntemlerini geliştirebilen, günümüz kültür politikalarına ve etkileşimlerine tutarlı yaklaşımlar oluşturabilen ve her şeyden önce sorgulayabilen bireyler olarak topluma kazandırılmasına önem vermektedir. 

Ayrıca öğrencileri içinde bulundukları akademik ortamda okuma, araştırma, yazma konularında desteklemek için derslerimiz bulunmaktadır.  Kürt Edebiyatının dönem, yazar, edebi türleri ve eserleri belli bir düzen içinde incelenip,  kuramsal bilgiler ile desteklenmektedir.  Yürütülen programın eğitim-öğretim dili % 100 Kürtçe’dir. Hali hazırda tezli ve tessiz yüksek lisans öğrencileri mevcuttur.

Programdan mezun olanlar Kürdolog ünvanı alacaktır. Kürt Dili ve Kültürü Bölümü mezunları, mesleki açıdan ülkemizin gereksinimlerine uygun nitelikte, uluslararası ve kültürel yönden donanımlı bireyler olarak bankacılık, uluslararası ilişkiler, yayıncılık, turizm, gazetecilik, devlete ve özel sektöre bağlı medya kuruluşları gibi toplumun farklı sektörlerinde hizmet verebilirler. Eğitim sertifikası alan mezunlar devlete ya da özel kuruluşlara bağlı okullarda ve üniversitelerde öğretmenlik veya okutmanlık yapabilmektedirler.  Çevirmen, yazar ve editör olarak da çalışabilmektedirler.

T.C. Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğü