T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ YAŞAYAN DİLLER ENSTİTÜSÜ
  • /
  • Kürt Dili Ders Programı

Kürt Dili Ders Programı

 

 

BERNAMEYA MASTIRA BITEZ A ZIMAN Û ÇANDA KURDÎ

SERDEMA PAYÎZÊ 2019-2020

 

 

PÊNCŞEM

ÎN

KURMANCÎ

ZAZAKÎ

KURMANCÎ

ZAZAKÎ

Ders 1:

 

09:00-11:50

 

TEŞE DI EDEBIYATA KURDÎ YA KLASÎK DE

Prof. Dr. Abdurrahman ADAK

 

EDEBIYATA KURDÎ YA NÛJEN I

Öğr. Gör. Zülküf Ergün

 

RÊZIMANA KURDÎ I

(ZAZAKÎ-KIRMANCKÎ)

Öğr. Gör. Mehmet TAYFUN

RÊ Û RÊBAZÊN LÊKOLÎNÊN ZANISTÎ I

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa ASLAN

 

(KURMANCÎ ZAZAKÎ ZORUNLU)

 

 

Ders 2:

 

13:30-16:20

DÎROKA ZİMANÊ KURDÎ

KDK 147

Prof. Dr. Kadri YILDIRIM

PIRSGIRÊKÊN ZIMANÊ KURDÎ YÊN ÎROYÎN

Doç. Dr. Tahirhan AYDIN

EDEBIYATA KURDÎ YA GELÊRÎ I

Öğr. Gör. İbrahim BİNGÖL

TEORIYÊN MÎTOLOJIYÊ Û MÎTOLOJIYA KURDAN

Dr. Öğr. Üyesi Shahab VALİ

TEMSÎLA KURDAN DI SÎNEMAYA TIRKAN DE

Dr. Öğr. Üyesi Yılmaz ÖZDİL

 

 

EDEBIYATA ZAZAKÎ YA MODERN I

Dr. Öğr. Üyesi İlyas AKMAN

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Not:  Dersa RÊ Û RÊBAZÊ mecbûrî ye, ji bilî vê sê dersên dî dê bên hilbijartin.

 

 

 

BERNAMEYA MASTIRA BÊTEZ A

ZIMAN Û ÇANDA KURDÎ

SERDEMA PAYÎZÊ 2019-2020

(KURMANCÎ) 

ÎNÊ

POL : 101

Ders 1:

 

 09:00-10:00

EDEBİYATA KURDÎ YA NÛJEN

I

KDK 109

Öğr. Gör. Zülküf ERGÜN

 

Ders 2:

 

10:10-11:10

 

RÊZIMANA KURDÎ I

(KURMANCÎ)

KDK 101

Öğr. Gör. Ayhan YILDIZ

Ders 3:

 

11:20-12:20

DESTPÊKEK BO FOLKLORA KURDAN

KDK133

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa ASLAN

 

Ders 4:

 

13:00-14:00

RÊBAZA AMADEKIRINA PROJEYAN

KDK 201

Dr. Öğr. Üyesi Yılmaz ÖZDİL

Ders 5:

14:10-15:10

EDEBİYATA KURDÎ YA KLASÎK I

KDK 103

Doç. Dr. Hayrullah ACAR

 

Ders 6.

15:20-16:00

 

RÊZIMANA KURDÎ I

(ZAZAKÎ-KIRMANCKÎ)

KDK 111

Öğr. Gör. İbrahim BİNGÖL

BERNAMEYA MASTIRA BÊTEZ A

ZIMAN Û ÇANDA KURDÎ

SERDEMA PAYÎZÊ 2019-2020

(ZAZAKÎ-KIRMANCKÎ)

ÎNÊ

POL:102

Ders 1:

 

 09:00-10:00

 

RÊZIMANA KURDÎ I

 (ZAZAKÎ-KIRMANCKÎ)

KDK 111

Öğr. Gör. Mehmet TAYFUN

 

Ders 2:

 

10:10-11:10

 

RÊZIMANA KURDÎ I (KURMANCÎ)

KDK 101

Öğr. Gör. Mehmet TAYFUN

 

Ders 3:

 

11:20-12:20

RÊBAZA AMADEKIRINA PROJEYAN

KDK 201

Öğr. Gör. Mehmet TAYFUN

Ders 4:

 

13:00-14:00

EDEBİYATA KURDÎ YA NÛJEN

I

KDK 109

Dr. Öğr. Üyesi İlyas AKMAN 

 

Ders 5:

14:10-15:10

 

DESTPÊKEK BO FOLKLORA KURDÎ

KDK 133

Öğr. Gör. İbrahim BİNGÖL

 

Ders 6:

15:20-16:20

EDEBİYATA KURDÎ YA KLASÎK I

KDK 103

Prof. Dr. Abdurrahman ADAK

 

 

 

 

T.C. Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğü