T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYE'DE YAŞAYAN DİLLER ENSTİTÜSÜ
  • /
  • KALİTE POLİTİKASI

KALİTE POLİTİKASI

Üniversitemizin misyonu, vizyonu ve 5 T olarak belirlenen Tıp, Turizm, Tasarım, Tarım ve Ticaret stratejisi ile uyumlu olacak şekilde,

-Lisansüstü Eğitim-Öğretim Hizmet Faaliyetlerinin iyileştirilmesine ve geliştirilmesine açık olmak 

-Lisansüstü Eğitim-Öğretim Hizmet Faaliyetlerinin verimli, planlı ve zamanında sürdürülmesini sağlamak

-Öğretim elemanlarına, öğrencilere ve paydaşlara Lisansüstü Eğitim-Öğretim Hizmet Faaliyetlerinin sürdürülmesi için güvenli, huzurlu, sağlıklı, konforlu ortam sunmak

-Yenilikçi, etik değerleri özümsemiş, üretken, akademik anlamda donanımlı bireyler yetiştirmek

-Bilimsel araştırma ve topluma hizmet alanlarında etkin, verimli, rekabetçi olmak

-Paydaşlarla ilişkilerde anlayış, güven ve samimiyet içerisinde olmak

-Sağlanan kaynakların etkin kullanımını gerçekleştirmek

-Katılımcı, adil, şeffaf ve hesap verebilir yönetim oluşmasını sağlamak

Kalite politikamız çerçevesinde sürdürülecek bu aktivitelerin koordinasyonu Enstitümüzün Kalite Komisyonu tarafından yürütülmektedir

T.C. Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğü