T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYE'DE YAŞAYAN DİLLER ENSTİTÜSÜ
  • /
  • Arap Dili ve Kültürü Doktora Akademik Kadro

Arap Dili ve Kültürü Doktora Akademik Kadro

ARAP DİLİ VE KÜLTÜRÜ ANABİLİM DALI AKADEMİK KADRO

 

Doç. Dr. Ahmet ABDULHADİOĞLU

Arap Dili ve Kültürü Anabilim Dalı Başkanı

Santral: 0482 213 4002 

Dahili: 7116

E-mail: ahmetabdulhadioglu@artuklu.edu.tr

 

Dr. Öğr. Üyesi Khaled ALADWANI

Arap Dili ve Kültürü Anabilim Dalı

Santral: 0482 213 4002              

Dahili: 7617

E-mail: khaledaladwani@artuklu.edu.tr

ARAP DİLİ VE KÜLTÜRÜ ANABİLİM DALINDA DERS VEREN ÖĞRETİM ÜYELERİ

 

 

Doç. Dr. Ahmet TEKİN

Arap Dili ve Kültürü Anabilim Dalı

Santral: 0482 213 4002 

Dahili: 7381

E-mail: ahmettekin@artuklu.edu.tr

 

Dr. Öğr. Üyesi Aslam JANKIR

Arap Dili ve Kültürü Anabilim Dalı

Santral: 0482 213 4002              

Dahili: 

E-mail: 

 

Dr. Öğr. Üyesi Samer KATEA

 

Santral: 0482 213 4002              

Dahili: 

E-mail: samerkatea@artuklu.edu.tr 

T.C. Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğü