T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYE'DE YAŞAYAN DİLLER ENSTİTÜSÜ
  • /
  • Arap Dili ve Kültürü Ders İçerikleri

Arap Dili ve Kültürü Ders İçerikleri

Ders İçerikleri

1.YARIYIL

ADK 101 Bilimsel Araştırma Yöntem ve Teknikleri (Zorunlu)         AKTS 8, Krediler (3+0) 3

Bilim, araştırma, bilimsel araştırma kavramları, bilimsel araştırma süreçleri, bilimsel araştırma çeşitleri, bilimsel araştırmada kullanılan ölçme araçları veri toplama süreçleri ve analiz yöntemleri, araştırma problemi ve hipotezlerin belirlenmesi, bilimsel araştırma yönteminin aşamaları (araştırma konusunun belirlenmesi, amacı ve önemi, literatür taraması, sınırlılıkları), bilimsel yayın türleri (tez, makale yazım teknikleri), sunum hazırlama, bilimsel raporlama, kaynak kullanma, atıf yöntemleri, kaynakça düzenleme etik ve meslek kavramı -

DNŞ 101 Danışmanlık (Zorunlu)  AKTS 0, Krediler (0+1) 0

ADK103 Arapça Uygulamalı Sarf ve Nahiv Bilgisi (Seçmeli) AKTS 8, Krediler (3+0) 3

Sarf ve nahiv ilimlerine ait bilgiler özetle anlatıldıktan sonra bu iki ilmin temel kuralları metin okumaları üzerinden uygulamalı olarak anlatılacaktır.

ADK 105 Klasik Arap Edebiyatı Tarihi (Seçmeli) AKTS 8, Krediler (3+0) 3

Klasik dönemde Arap edebiyatının gelişim süreci, ekoller, şiir ve nesir örnekleri, Arap edebiyatının gelişimine kaynaklık eden dilsel, kültürel ve sosyolojik unsurlar işlenecektir.

ADK 107 Arapça Yazma Eserler İncelemesi (Seçmeli) AKTS 8, Krediler (3+0) 3

Yazma eserleri tahkik ilmi ve tarihçesi, yazma nüshaların bir araya getirilmesi, nassın tashih ve düzeltilmesi, içindekiler kısmının oluşturulması ve düzenlenmesi.

ADK 109 Lehçebilim (Seçmeli) AKTS 8, Krediler (3+0) 3

Lehçebilimin ortaya çıkışı, klasik dönem Arap lehçeleri, modern Arapça lehçeler.

ADK 111 Belagat I (Seçmeli) AKTS 8, Krediler (3+0) 3

Belagat ilminin ortaya çıkışı, belagat unsurları, belagat konusunda yazılmış eserler.

ADK 113 Arapça Sözlü Kültürü (Seçmeli) AKTS 8, Krediler (3+0) 3

Sözlü kültürün tarihçesi, sözlü kültür çalışmaları ve bu alanda çalışmanın temel prensipleri anlatılacaktır.

ADK 115 Mukayeseli Klasik Kelam Metinleri (Seçmeli) AKTS 8, Krediler (3+0) 3

Klasik kelam metinlerini okuyabilmek ve anlayabilmek. Klasik metinlerin özelliklerini öğrenebilmek.

ADK 117 Modern Arapça Metinler (Seçmeli) AKTS 8, Krediler (3+0) 3

Modern dönemde yazılmış metinlerin dilsel ve edebi yönden incelenmesi.

TOPLAM AKTS: 72

 

2.YARIYIL

ADK 114 Seminer (Zorunlu) AKTS 10, Krediler (0+0) 0

ADK 102 Modern Arap Edebiyatı Tarihi (Seçmeli) AKTS 8, Krediler (3+0) 3

Modern Arap edebiyatın ortaya çıkışı ve gelişimi, yeni edebi akımlar, modern edebiyatın temsilcileri.

ADK 104 Dilbilgisi Uygulamaları (Seçmeli) AKTS 8, Krediler (3+0) 3

Sarf ve nahiv kaidelerinin örnek metinler üzerinden uygulamalı bir şekilde anlatılması.

ADK 106 Arapça Sözlü Kültürü II (Seçmeli) AKTS 8, Krediler (3+0) 3

Türkiye’de konuşulan Arapça lehçeler ile bu lehçelerin folklorik özellikleri, Arap ülkelerinde sözlü kültür unsurları vb. konular anlatılacaktır.

ADK 110 Lehçebilim II (Seçmeli) AKTS 8, Krediler (3+0) 3

Modern dönem lehçebilim çalışmaları.

ADK 112 Belagat II (Seçmeli) AKTS 8, Krediler (3+0) 3

Belagat unsurlarının örnek metinler üzerinden incelenmesi.

ADK 116 Bilimsel Araştırma Yöntem ve Teknikleri II (Seçmeli) AKTS 8, Krediler (3+0) 3

Etik kuramları araştırma etiği kavramı ve temel ilkeleri araştırma sürecinde etik dışı davranışlar ve etik ihlalleri yayın etiği ve temel ilkeleri- yayın sürecinde etik dışı davranışlar ve etik ihlalleri- yazarlık hakkı sorunları araştırma ve yayın etiği ile ilgili yasal mevzuatın değerlendirilmesi araştırma etik kurulları, yayın etiğine aykırı örnek incelemeleri.

ADK 118 Arapça Yazma Eserler İncelemesi II (Seçmeli) AKTS 8, Krediler (3+0) 3

Farklı konularda yazılmış yazma eserlerin incelenmesi.

ADK 120 Mukayeseli Klasik Kelam Metinleri II (Seçmeli) AKTS 8, Krediler (3+0) 3

Kelam metinlerinin incelemesi.

ADK 126 Modern Arapça Metinler II (Seçmeli) AKTS 8, Krediler (3+0) 3

Modern metinlerin dil ve muhteva açısından değerlendirilmesi.

TOPLAM AKTS: 90

3.YARIYIL

ADK 122 Uzmanlık Alan Dersi (Zorunlu) AKTS 10, Krediler (3+0) 0

ADK 201 Tez (Zorunlu) AKTS 60, Krediler (30+0) 0

TOPLAM AKTS: 70

 

T.C. Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğü