T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYE'DE YAŞAYAN DİLLER ENSTİTÜSÜ
  • /
  • ARAP DİLİ VE KÜLTÜRÜ ANABİLİM DALI

ARAP DİLİ VE KÜLTÜRÜ ANABİLİM DALI

Arap Dili ve Kültürü

Ülkemizde yeni gelişen süreçte Arap dünyası ile girilen yakın temaslarda bu dile olan ihtiyacın artması ve buna yönelik olarak da dil eğitiminin elzem hale gelmesi şüphesiz Arap dili ve kültürü alanında eğitim ve öğretimi önemli hale getirmiştir. Ayrıca Ortadoğu’da, dünyanın farklı ülkelerinde ve Türkiye’de Arap Dili ve Edebiyatı’nın farklı konu ve alanlarında çalışmalar yapılmakta, ancak dünyanın farklı yerlerinde Arapça’nın konuşulduğu yerlerin kültürünü ve kaybolmaya yüz tutan bir geleneği yaşatma bağlamındaki çalışmaların yetersiz olduğu bilinmektedir.

Mardin Artuklu Üniversitesi Arap Dili ve Kültürü programı farklı üniversitelerle belli bir disiplin içinde çalışmayı, Türkiye’de Arap dili ve kültürü ile ilgili zengin geleneğin, Arap dili, kültürü ve lehçelerinin, Arap dilinin tarihi sürecinin, Arap edebiyatının dönemleri ve akımlarının, bu alandaki iz bırakan yazarların ve eserlerin tanınması ve tanıtılmasını ve de bu sahada özgün çalışmalar yapabilecek yetkin bireyleri yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

 Üniversitemiz bünyesinde 2017 yılında kurulan Anabilim dalımızın öğretim kadrosu 1 Doçent ve 3 Doktor Öğretim Üyesinden oluşmaktadır. Ülkemizde bilhassa Arap dili ve Edebiyatı sahasına katkıda müstesna bir yere sahip olan bölümümüzde 1+2 Tezli Yüksek Lisans eğitimi verilmektedir.

 

 

T.C. Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğü