T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ YAŞAYAN DİLLER ENSTİTÜSÜ
  • /
  • Ders Programı

Ders Programı

2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı

Arap Dili ve Kültürü Anabilim Dalı

Tezli Yüksek Lisans Ders Programı

CUMA

 

 1: 08:00-08:50

 2: 09:00-09:50

 3: 10:00-10:50

DİLBİLGİSİ UYGULAMALARI

ADK104

Dr. Öğr. Üyesi

Khaled Aladwanı

 

4: 11:00-11:50

5: 13:00-13:50

6: 14:00-14:50

 

MODERN ARAP EDEBİYATI TARİHİ

 ADK102

Dr. Öğr. Üyesi

İbrahem Alshıbli

BELAGAT II

ADK112

Dr. Öğr. Üyesi

Amer Aljarrah

 

7:15.00.15.50

8:16.00-16.50

9:17.00-17.50

ARAPÇA YAZMA ESERLER İNCELEMESİ II

ADK118

Dr. Öğr. Üyesi

Abdulghafour Alsayady 

MUKAYESELİ KLASİK KELAM METİNLERİ II

ADK120

Doç. Dr. Veysi Ünverdi

 

ARAPÇA SÖZLÜ KÜLTÜRÜ

ADK106

Dr. Öğr. Üyesi

Ahmet Abdülhadioğlu 

 

             

 

 

 

 

T.C. Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğü