T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYE'DE YAŞAYAN DİLLER ENSTİTÜSÜ
  • /
  • Arap Dili Akademik Kadro

Arap Dili Akademik Kadro

ARAP DİLİ VE KÜLTÜRÜ ANABİLİM DALI AKADEMİK KADRO

 

Doç. Dr. Ahmet ABDULHADİOĞLU

Arap Dili ve Kültürü Anabilim Dalı Başkanı

Santral: 0482 213 4002 

Dahili: 7116

E-mail: ahmetabdulhadioglu@artuklu.edu.tr

 

Dr. Öğr. Üyesi Khaled ALADWANI

Arap Dili ve Kültürü Anabilim Dalı

Santral: 0482 213 4002              

Dahili: 7617

E-mail: khaledaladwani@artuklu.edu.tr

ARAP DİLİ VE KÜLTÜRÜ ANABİLİM DALINDA DERS VEREN ÖĞRETİM ÜYELERİ

 

 

Doç. Dr. Ahmet TEKİN

Arap Dili ve Kültürü Anabilim Dalı

Santral: 0482 213 4002 

Dahili: 7381

E-mail: ahmettekin@artuklu.edu.tr

 

Dr. Öğr. Üyesi Aslam JANKIR

Arap Dili ve Kültürü Anabilim Dalı

Santral: 0482 213 4002              

Dahili: 

E-mail: 

 

Dr. Öğr. Üyesi Samer KATEA

 

Santral: 0482 213 4002              

Dahili: 

E-mail: samerkatea@artuklu.edu.tr 

T.C. Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğü