T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI
  • /
  • PROSESLER

PROSESLER

YATIRIM PROJE PROSESİ

BAKIM ONARIM PROSESİ

GEÇİCİ KABUL PROSESİ

KESİN KABUL PROSESİ

HAKEDİŞ PROSESİ

İŞYERİ TESLİM PROSESİ

KAMULAŞTIRMA PROSESİ

YAPIM İŞLERİ İHALE PROSESİ

 

T.C. Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğü