T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI
  • /
  • Kesin Kabul Talebi

Kesin Kabul Talebi

MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ

Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığına

 

 

 

Konu: Kesin Kabul Talebi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ……/……/20….

 

 

 

Taahhüdüm altında ……/…../20…. tarihinde Geçici kabulü yapılıp yapımı tamamlanan  ………………….- TL. teklif bedelli ……………………………………………………………. İnşaatı işinin Kesin Kabulünün yapılması hususunda gereğini arz ederim.

 

 

   

 

 

    

Adı Soyadı /

Ticaret Unvanı

İmza

 

 

 

 

 

 

 

Adres:

 

………………………………………..........................

 

………………………………………………………..

 

Telefon:  …………/…………………….

 

TC Kimlik/ Vergi Kimlik  Numarası :…………………………..

 

 

T.C. Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğü