T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI
  • /
  • İş Akışları

İş Akışları

1-DOĞRUDAN TEMİNI İŞ AKIŞ ŞEMASI

2-GEÇİCİ GÖREVLENDİRME YOLLUĞU İŞ AKIŞ ŞEMASI

3-MAAŞ HAZIRLAMA İŞ AKIŞ ŞEMASI

4-PERSONEL İZİN İŞ AKIŞ ŞEMASI

5-SÜREKLİ GÖREV YOLLUĞU İŞ AKIŞ ŞEMASI

6-TAHAKKUK İŞLEMLERİ İŞ AKIŞ ŞEMASI

7-TAŞINIR- GEÇİCİ GÖREV YOLLUĞU HAZIRLAMA İŞ AKIŞI ŞEMASI

8-TAŞINIR İŞLEMLERİ İŞ AKIŞ ŞEMASI

9-TAŞINIR MAL İŞLEMİ DEVİR-ÇIKIŞ İŞ AKIŞI ŞEMASI

10-TAŞINIR MAL İŞLEMİ DEVİR-GİRİŞ İŞ AKIŞ ŞEMASI

11-TAŞINIR MAL TÜKETİM ÇIKIŞ İŞ AKIŞ ŞEMASI

12-TAŞINIR- YIL SONU HESAPLARI İŞ AKIŞ ŞEMASI

13-TAŞINIR ZİMMET DÜŞME İŞ AKIŞ ŞEMASI

14-TAŞINIR ZİMMET VERME İŞ AKIŞ ŞEMASI

15-YAZI İŞLERİ İŞ AKIŞ ŞEMASI 

16-İHALE İŞLERİ İŞ AKIŞ ŞEMASI

T.C. Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğü