T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI
  • /
  • HAK EDİŞ TALEBİ

HAK EDİŞ TALEBİ

MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ

Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığına

 

 

 

           Konu: Hak ediş talebi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ……/……/2014

 

 

 

Taahhüdüm altında yapımı devam eden   ………………….- TL teklif bedelli ……………………………………………………………. İnşaatı işine ait ……. Nolu hak edişin düzenlenerek tarafıma ödenmesi için bilgi ve gereğini arz ederim.

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Adı Soyadı /

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Ticaret Unvanı

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     İmza

 

 

Adres:

 

………………………………………..........................

 

………………………………………………………..

 

Telefon:  …………/…………………….

 

 

TC Kimlik/ Vergi Kimlik  Numarası :…………………………..

 

 

 

 

 

 

Ekler: 

 

1- S.G.K Prim Borcu Yoktur İl. Bel. (….Adet)

2- Vergi Dai. Borcu Yoktur               (….Adet)

3- İşçi Borcu İçin Tutanak                 (….Adet)

4- hak ediş Raporu ve Ekleri             (1 Takım)

T.C. Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğü