T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU
  • /
  • Yabancı Diller Bölümü Tanıtımı

T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ

Yabancı Diller Bölümü Tanıtımı

BÖLÜMÜN TARİHÇESİ

Yabancı Diller Bölümü, Mardin Artuklu Üniversitesine bağlı ön lisans/lisans programlarına kabul edilen öğrenciler için Mardin Artuklu Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Hazırlık Sınıfı Programı Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği çerçevesinde yabancı dil hazırlık sınıflarında yürütülen zorunlu ve isteğe bağlı yabancı dil eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve uygulama birimidir. Hazırlık Sınıfı Programında sunulan eğitim-öğretim hizmetlerinin programın amaçlarına uygun bir şekilde yürütülmesi ve kalitesinin arttırılması amacıyla Program Geliştirme ve Planlama, Sınav Hazırlama ve Ölçme-Değerlendirme, Materyal Geliştirme ve Öğrenci Destek Birimleri oluşturulmuştur.

Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Eğitim-Öğretiminin amaçları arasında öğrencilerimizin yerleştirildikleri öğretim programlarının öngördüğü yabancı dilde, okuma, yazma, dinleme ve konuşma becerilerini geliştirme ve kullanabilme; bilim alanlarıyla ilgili yayın ve gelişmeleri takip edebilme; ilgili dilde farklı bilimsel etkinliklere katılabilme ve yeteneği kazandırmanın yanı sıra öğrencilerin sosyal ve kültürel yaşamlarında gereksinim duyacakları dil iletişimini sağlayabilme yeterliliğini Avrupa Ortak Dil Referansı (CEFR) çerçevesinde kazandırmaktır.

DERS İÇERİKLERİ

ÖĞRETİM ELEMANLARI

T.C. Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğü