T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU
  • /
  • Üniversitemiz Misyon-Vizyon

T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ

Üniversitemiz Misyon-Vizyon

Misyon

Şehirle bütünleşen bir anlayış içinde özgürce bilimsel eserler üretmek, hal çareleri ve tekliflerinde bulunmak; bu konuda politikalar önererek, bu önerilerinin hayata geçmesinde ve izlenmesinde yer almak; insan haklarına saygılı, katılımcı ve barışçı bir toplum için etik ve estetik hükümler geliştirebilme yeteneğine sahip, başarılı ve yetkin bireyler yetiştirmektir.

Vizyon

İnsan onurunu merkeze yerleştiren Eğitim-öğretim, araştırma, sanat ve teknolojide kaliteyi sürekli iyileştiren, çevreye duyarlı, araştırıcı, sorgulayıcı, çözümleyici düşünce yapısında, bilgiyi üreterek, paylaşarak ve hayata dönüştürerek toplumun yaşam boyu eğitim ve gelişme sürecine katkıda bulunan ve bilimsel yönüyle uluslararası alanda tanınan seçkin bir üniversite olmaktır.

T.C. Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğü