T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU
  • /
  • Taşınır Kayıt İşleri

T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ

Taşınır Kayıt İşleri

TİAŞ 01_Tüketim Malzemesi Çıkış İşlemleri İş Akış Şeması

TİAŞ 02_Taşınır Kayıt Devir İşlemleri İş Akış Şeması

TİAŞ 03_Yılsonu İşlemleri İş Akış Şeması

T.C. Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğü