T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU
  • /
  • Sınav Hazırlama ve Ölçme-Değerlendirme Birimi

Sınav Hazırlama ve Ölçme-Değerlendirme Birimi

Sınav Hazırlama ve Ölçme-Değerlendirme Birimi Mardin Artuklu Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Yabancı Diller Bölümü İngilizce Hazırlık Sınıfı Programı bünyesinde kurulmuştur. Birimin kuruluş amacı, Hazırlık Sınıfı Programında uygulanan yazılı/sözlü tüm sınavların hazırlanması, geliştirilmesi, yürütülmesi ve uygulanmasıdır. Hazırlık Sınıfı Programında yer alan sınavlar, muafiyet sınavları, yeterlik sınavları, küçük anlık sınavlar, ara sınavlar ve kur bitirme sınavlarıdır. Sınav Hazırlama ve Ölçme-Değerlendirme Birimi, diğer birimler ve öğretim elemanlarıyla koordineli bir şekilde çalışarak öğrencilerin dört temel becerisini ölçen, güvenirliği ve geçerliliği yüksek sınavlar hazırlar. Bunun yanında programda ihtiyaç duyulan portfolyo çalışmaları için öğrenci performansı değerlendirme ölçütleri belirler ve gerekli rubrikleri hazırlar. Ayrıca birim, Hazırlık Sınıfı bünyesinde gerçekleştirilen her türlü sınavın, önceden belirlenmiş olan hedeflere uygunluğunu ölçer, değerlendirir ve sonuçlarını diğer birim ve öğretim elemanlarıyla paylaşır.

Sınav Hazırlama ve Ölçme-Değerlendirme Birimi Görev Tanımı

 

T.C. Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğü