T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU
  • /
  • Program Geliştirme ve Planlama Birimi

Program Geliştirme ve Planlama Birimi

Program Geliştirme ve Planlama Birimi Mardin Artuklu Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Yabancı Diller Bölümü İngilizce Hazırlık Sınıfı Programı bünyesinde kurulmuştur. Birimin kuruluş amacı, öğrencilerin ihtiyaçları ve programın hedefleri doğrultusunda güncel ders kitapları ve materyalleri hakkında araştırmalar yapmak; eğitim-öğretim yılı boyunca kullanılacak kitap ve materyalleri belirlemek amacıyla komisyonlar oluşturmak; ders materyallerinin belirlenmesi sürecine destek vermek; Akademik Takvimi oluşturmak; öğretim elemanlarının kur bazında ders programlarını hazırlamak; derslerin verileceği sınıfları ve derslere atanacak öğretim elemanlarını, sınavlarda görev alacak gözetmenleri ve sınavların yapılacağı sınıfları belirlemek; yıllık birim faaliyet planı oluşturmak; programın sağlıklı bir şekilde hedeflerine ulaşabilmesi için diğer birimlerle işbirliği içerisinde uygulanmasını sağlamaktır.

Program Geliştirme ve Planlama Birimi Görev Tanımı

T.C. Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğü