T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU
  • /
  • Öğrenci İşleri

T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ

Öğrenci İşleri

ÖİAŞ 01_Mazeret Sınavı İşlemleri  İş Akış Şeması

ÖİAŞ 02_Yeterlik  Sınavı İşlemleri İş Akış Şeması

ÖİAŞ 03_Sınav Sonuçlarına İtiraz İşlemleri İş Akış Şeması

ÖİAŞ 04_ Ders Muafiyet İşlemleri İş Akış Şeması

ÖİAŞ 05_Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma İşlemleri İş Akış Şeması

T.C. Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğü