T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU
  • /
  • Mütercim-Tercümanlık Bölümü

Mütercim-Tercümanlık Bölümü

Dört yıllık Mütercim-Tercümanlık bölümünün kuruluş amaçları arasında ulusal, uluslararası ve kültürlerarası düzeyde iletişim kurabilen çevirmenler yetiştirmek; öğrencilere kültür, dil ve metin edincinin yanı sıra, çeviride kuram ve yöntem bilgileri sunmak; dil, edebiyat ve dilbilim dışında, çeviri tarihi, sosyolojisi, psikolojisi gibi diğer alanlarla var olan etkileşime yönelik farkındalık kazandırmak; çevirmenler ve çevirmenlik mesleği hakkında bilinçlendirme çalışmaları yapmak; terimbilim, sözlükbilim, teknik çeviri, bilgisayar destekli çeviri, çok dilli proje yöneticiliği, çeviri araçları, edebiyat çevirisi ve eleştirisi alanlarında akademik düzeyde çevirmen yetiştirmek vardır. Bu programda çeviri araştırma ve uygulamaları yapılır ve çevirmen adaylarının çeviri becerisi ve çeviri stratejilerini geliştirmeleri sağlanır. Uygulamalı çeviri fırsatları; ulusal/uluslararası çeviri proje, etkinlik ve öğrenci değişim programları ile çeviri kuram ve pratiği arasındaki köprülerin kurulması desteklenir. Günümüz dil teknolojilerinin sunduğu imkânları kullanarak öğrencilerin çeviri pratiğinin gelişimine katkıda bulunulur. Çeviri sürecinde yardımcı olacağı düşünülen çeviri araçlarını kullanabilen bireysel çevirmenler ve ekip çevirisi yapabilecek çevirmenler yetiştirilir.

Mütercim-Tercümanlık Bölümü bünyesinde her biri kendi akademik programına sahip iki farklı Anabilim Dalı bulunmaktadır. Bunlar İngilizce Mütercim-Tercümanlık ve Arapça Mütercim-Tercümanlık Anabilim Dallarıdır. Bu programın açılmasının genel amacı, edebi çevirmen, konferans, ulusal ve uluslararası kongre çevirmeni yetiştirerek çeşitli kamu ve özel sektör kuruluşların (bankalar, üniversiteler, turizm ve dış ticaret firmaları vb.)  ihtiyacını karşılamaktır. Buna ek olarak, Dışişleri Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı’nın başta olmak üzere, Devlet Planlama Teşkilatı, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin çevirmen ihtiyaçlarına da cevap verilmesi hedeflenmektedir. Diğer amaçlar arasında yayınevlerinde, özel çeviri bürolarında, çeşitli konularda düzenlenen uluslararası konferans ve kongrelerde, turizm sektöründe, yayınevleri editörlüğü görevinde, kitap-belge çevirmenliği işinde iletişimin kurulması ve sürdürülmesini sağlayacak yazılı ve sözlü çevirmen gereksiniminin giderilmesi yer almaktadır.

T.C. Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğü