T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU
  • /
  • Misyon ve Vizyon

Misyon ve Vizyon

Yüksekokulumuzun misyonu, öğrencilerin yabancı dilde sözlü ve yazılı iletişim becerilerini geliştirerek hem bilimsel çalışma alanlarında hem de sosyal çevrelerde ihtiyaç duyacakları sağlam bir yabancı dil alt yapısı kazandırmaktır.

Yüksekokulumuzun vizyonu, yenilikçi ve  dinamik bir anlayışla dil öğretimindeki çağdaş yaklaşımları, yöntem ve teknikleri üniversitemizin hedef ve amaçlarıyla birleştirerek nitelikli ve modern bir dil eğitimi vermek öğrencilerin gerek akademik gerekirse yaşamın: farklı alanlarında ihtiyaç duyacakları dil becerilerini kazandırmak ve yabancı dil öğrenim süreçlerinde kendine güvenen, sorumlu ve bağımsız öğrenen bireyler olmalarını sağlamaktır.

T.C. Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğü