T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU
  • /
  • Materyal Geliştirme Birimi

Materyal Geliştirme Birimi

Materyal Geliştirme Birimi Mardin Artuklu Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Yabancı Diller Bölümü İngilizce Hazırlık Sınıfı Programı bünyesinde kurulmuştur. Birimin kuruluş amacı, İngilizce Hazırlık Sınıfı Programı yabancı dil derslerinde kullanılmak üzere ders kitabı dışındaki öğretim materyallerini hazırlamak ve geliştirmektir. Birimde görevli öğretim elamanları bu doğrultuda güncel ders destek materyalleri hakkında araştırma yapmak, uygulanmakta olan öğretim programına uygun ders destek materyalleri geliştirmek ve ilgili öğretim elemanlarının kullanımına sunmak, diğer birimlerden gelecek olan ders destek materyallerinin uygulanacak olan seviye ile uygunluğunu kontrol etmek, eğitim-öğretim yılı içerisinde uygulanacak olan proje çalışmaları için öneriler ve değerlendirme ölçütleri geliştirmek ve materyal arşivi oluşturmak ve geliştirmekle görevlidir.

Materyal Geliştirme Birimi Görev Tanımı

T.C. Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğü