T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU
  • /
  • Bilgi Edinme Hakkı

T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ

Bilgi Edinme Hakkı

Bilgi Edinme Hakkı Kanunu 

Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik 

T.C. Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğü