T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI TİCARET VE İŞLETMECİLİK
  • /
  • BÖLÜM HAKKINDA

T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ

BÖLÜM HAKKINDA

Bilgi teknolojilerindeki olağanüstü gelişme ile birlikte insan etkileşimi ve faaliyetleri tüm dünyada hızla artmaktadır. Serbestleşen ekonominin de etkisiyle günümüzde dünyanın her ülkesinde ekonomik ve ticari faaliyetlerde bulunmak daha kolay hale gelmektedir. Artan bu ekonomik hareketlilik, uluslararası ortamda faaliyet gösteren işletmelerde çalışabilecek ve uluslararası ticaret işlemlerini yürütebilecek işgücüne olan ihtiyacı artırmaktadır. Bu işgücü Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Bölümlerinde eğitilmektedir.  

Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Bölümü (UTİ) mezunları ticaret, işletme ve yönetim ile ilgili tüm işlerde  istihdam edilmektedir.  UTİ mezunları uluslararası iş ve ticaret yapmak isteyen tüm kurumlar tarafından aranmaktadır.  Türkiye dış ticaretin geliştiği bir ülkedir ve bu alanda elemanlara gereksinim büyüktür. Bilgi ve donanım açısından UTİ mezunları Türkiye'nin bu dönemde en çok ihtiyaç duyduğu elemanlar olma özelliğine sahiptir. Bu yönüyle UTİ mezunlarının değeri büyüktür ve Türkiye ekonomisinin ileri hamlesinde bu programdan mezun olacak elemanların büyük katkısı olacaktır.

Bölümümüz mezunları çok uluslu şirketlerin her kademesinde, dış ticaret (İthalat-İhracat) yapan şirketlerde, finans sektöründe, bankacılık sektöründe, lojistik sektöründe ve STK’larda değişik kademelerde istihdam edilebilmekte, kamu kurum ve kuruluşlarında uzman, uzman yardımcısı, denetmen/müfettiş olarak çalışabilmektedir. Akademiyi seçen mezunlarımız devlet ve vakıf üniversitelerinde çeşitli pozisyonlarda akademisyen olarak çalışabilmektedir. 

T.C. Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğü