T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ
  • /
  • Misyon ve Vizyon

T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ

Misyon ve Vizyon

MİSYON
Mardin Artuklu Üniversite’sinin uluslararasılaşma düzeyinin nicelik ve nitelik olarak artmasını sağlamak.

VİZYON 
Topluma ve bilime ileri düzeyde katkıda bulunan, bilgiyi değere dönüştüren, kurduğu işbirlikleri ile öğrenciler, akademisyenler ve araştırmacılar tarafından tercih edilen saygın bir uluslararası üniversite olmak.

T.C. Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğü