T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ
  • /
  • Birim Hakkında

T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ

Birim Hakkında

Mardin Artuklu Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü, Üniversitenin uluslararası ilişkiler faaliyetlerini koordine eden birimdir. Yurt dışında çeşitli ülkelerde çok sayıda üniversite ile işbirliği anlaşma ve protokollerin imzalanmasını sağlayarak uluslararası işbirliklerini yürütmek ve geliştirmek amacıyla kurulmuştur. Koordinatörlüğümüz, uluslararası akademik işbirlikleri çerçevesinde yurtdışında bulunan akademik kurumlarla üniversitelerarası faaliyetler gerçekleştirmek ve öğrenci, akademisyen değişim hareketlilikleri düzenleyerek üniversitemizin uluslararası alanda görünürlüğünü arttırmak en önemli hizmet faaliyetleri arasındadır.  
Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğünün görevi, üniversitemizin akademik anlamda yurtdışı ile olan ilişkilerinde; planlama, düzenleme, yürütme ve kontrol gibi temel unsurların sağlanması ve bu yönde gerekli düzenlemelerle üniversitemizin ilgili birimleri arasında sağlıklı bir koordinasyonun teşekkül edilmesi suretiyle ilgili görevlerin yerine getirilmesini sağlamaktır.

T.C. Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğü