T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ Uluslararası Akademisyenler Koordinatörlüğü
  • /
  • Birim Hakkında

T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ

Birim Hakkında

Mardin Artuklu Üniversitesi Uluslararası Akademisyenler Koordinatörlüğü 03.10.2019 tarihli senato kararı ile kurulmuştur. Koordinatörlüğün temel amacı yabancı uyruklu öğretim elemanlarının üniversitemizdeki eğitim, öğretim ve bilimsel faaliyetlere katkısını en üst seviyeye ulaştırmak ve böylelikle üniversitemizde kalite çıtasını yükseltmektir. 

Uluslararası Akademisyenler Koordinatörlüğü Mardin Artuklu Üniversitesinde gerçekleştirilen bilimsel ve akademik faaliyetleri uluslararası boyuta taşıyarak üniversitemizin etki alanını ülke sınırlarının ötesine taşımayı hedeflemektedir. Bu amaçla Uluslararası Akademisyenler Koordinatörlüğünce yabancı uyruklu öğretim elemanlarının istihdamıyla ilgili usul ve esasları belirleyen bir yönerge hazırlanmış ve ilgili yönerge senato tarafından onaylanmıştır. Söz konusu yönergede belirlenen usul ve esaslar, sürekli iyileştirme ve geliştirme esaslı bir süreci temel kriter kabul etmiş ve ders vermek amacıyla yabancı uyruklu öğretim elemanı istihdam etme anlayışına ilaveten bilimsel araştırma, yayın ve proje hazırlama amacı da gözetilerek yabancı uyruklu öğretim elemanlarının üniversitemize sunacakları akademik katkının üst seviyeye çıkarılması amaçlanmıştır.

T.C. Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğü