T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ TÜRKPATENT Bilgi ve Doküman Birimi
  • /
  • Misyon ve Vizyon

T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ

Misyon ve Vizyon

Misyon
Üniversitemizin hedef ve ilkeleri doğrultusunda, üniversitemiz akademik personel ve öğrencilerine sınai mülkiyet hakları (marka, patent, endüstriyel tasarım) ve korunması konularında danışmanlık hizmeti vererek, yapılan akademik çalışmaların sınai mülkiyet haklarıyla korunması gerektiği bilincini artırmak ve yapılan çalışmaların sanayiye aktarılmasına imkan verecek teknolojinin akışı sağlamak.

Vizyon
Üniversitemiz akademik-idari personel ve öğrencilerinin sınai mülkiyet hakları kapsamında yenilikçi faaliyetlerini ve araştırma sonuçlarının uygulamaya aktarılması çalışmalarını artırmak, bölgede fikri ve sınai haklar konusunda farkındalığı artırmak ve alınan patent sayısında artış sağlamak.

T.C. Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğü