T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ TÜRKPATENT Bilgi ve Doküman Birimi
  • /
  • Birim Hakkında

T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ

Birim Hakkında

Üniversitemiz fakülte ve birimlerinde görev yapmakta olan akademik ve idari personelin fikri ve sınai mülkiyet konularında bilgi almaları; yürütülen projelerde araştırma geliştirme faaliyetleri sonucunda çıkacak patent, faydalı model ve tasarım başvuru sürecinde yardımcı olmak; fikri ve sınai mülkiyet haklarına ilişkin ulusal ve uluslararası mevzuat ile ilgili her türlü bilgi ve dokümana kolaylıkla erişilebilmesi ve gerekli durumlarda uzman desteği verilmesi amacıyla Türk Patent Enstitüsü Başkanlığına 25.09.2021 tarihinde yazılan yazıya istinaden TÜRKPATENT Marka Kurumu 10.12.2021 tarihli ve 34/111 sayılı yönetim kurulu kararı ile TÜRKPATENT Bilgi ve Doküman Biriminin Üniversitemizde kurulmasını kabul etmiştir. 

Bu kapsamda TÜRKPATENT Bilgi ve Doküman Biriminin kuruluş esaslarını belirleyen protokol imzalanarak Üniversitemize gönderilmiş, Rektörümüz Sayın Prof. Dr. İbrahim ÖZCOŞAR‘ ın imzalaması ile birim 10.12.2021 tarihinde resmen kurulmuştur.

Mardin Artuklu Üniversitesi bilimsel çalışmalara verdiği önemi "TÜRKPATENT Bilgi ve Doküman Birimi"ni kurarak göstermiş ve sınai mülkiyet hakları (marka, patent, endüstriyel tasarım) ve korunması konularında akademik-idari personel ve öğrencilerin bilgilendirilmesi ve bu haklarla korunan teknolojinin akışının sağlanması yönünde çalışmalarına başlamıştır.

T.C. Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğü