T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ Türkçe ve Yabancı Dil Öğretimi Uyg. ve Arş. Merkezi (MAÜ-TÖMER)
  • /
  • Misyon ve Vizyon

T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ

Misyon ve Vizyon

Misyon

Üniversitemizin genel vizyonuna uygun bir şekilde yerel ve evrensel değerlerden güç alarak insanı merkeze alan, uluslararası niteliklere uygun, çağdaş teknik, metot ve yaklaşımlarla öğrencilerimize Türkçeyi öğrenme fırsatı sunmaktır.

Vizyon

Bilimsel ve çağdaş gelişmelerin ışığında Türkiye’de yükseköğrenim görmek isteyen gerek Türki Cumhuriyetlerden gerekse Akraba Topluluklardan gelen öğrencilerle Türkiye Türkçesini öğrenmek isteyen yabancılara Türkçeyi öğretmek, Türkiye’yi ve Türk Kültürünü tanıtmak; merkezin amacı doğrultusunda kamu, özel sektör ve uluslararası kuruluşlarla ortak çalışmalar yapmak, araştırma ve uygulamaları teşvik etmek, seminer, kurs ve toplantılar düzenlemektir.

 

T.C. Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğü