T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ
  • /
  • Uygulama Oteli (Tarihi Şahtana Konağı)

Uygulama Oteli (Tarihi Şahtana Konağı)

Mülkiyeti, Posta İşletmeleri Genel Müdürlüğü’ne ait Şahtana Konağı’nın, Ermeni Ailesi Karsaslar tarafından 19. yüzyılda Ermeni Mimarbaşı Löle Serkiz tarafından yapıldığı bilinmektedir (Aydın vd, 2000: 446; Mardin KAİP Raporu, 2015: 332). Şahtana Konağı, 1930 yılında Memleket Hastanesi olarak kullanılmış, bir dönem Palas Otel olarak (Akgül, 2019: 179) kullanıldıktan sonra 1953 yılında Şahtanalar ailesinden satın alınarak PTT tarafından kullanılmaya başlanmıştır. Diyarbakır Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 21.09.1979 tarih ve 1933 sayılı kurul kararı ile “Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı” olarak tescil edilmiştir. 24.02.2011 yılında alınan 3758 sayılı karar sonucu 2011-2013 yıllarında restorasyon çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Mülkiyeti Posta İşletmeleri Genel Müdürlüğü’ne ait yapı, 2010 yılından itibaren Mardin Artuklu Üniversitesi’ne Sosyal Tesis ve Uygulama Oteli olarak hizmet vermek amacıyla kiralanmıştır (Yeşilbaş, 2019: 18).

 

Kaynakça

Acat Akgül, F., (2019). Mardin Konak Mimarisi: ġahtana Konağı. III. Genç Akademisyenler Sempozyumu Bildirileri. İstanbul: Nida Akademi Yayınevi, 175-205.

Aydın S., Emiroğlu, K., Özel, O. ve Ünsal, S. (2000). Mardin: Aşiret Cemaat Devlet. İstanbul: Tarih Vakfı Yayınları.

Mardin KAİP Raporu, 2015.

Yeşilbaş, E. (2019). Mardin Şahtana Konağı ve Restorasyonuna Dair Gözlemler. Kadim Akademi SBD, C. 3, S. 1, s. 16-38.

 

T.C. Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğü