T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ
  • /
  • Misyon ve Vizyon

Misyon ve Vizyon

Mardin Artuklu Üniversitesi

Turizm Fakültesi

Temel Amaç, Özgörev ve Hedefleri

 

Son yıllarda hızla gelişmekte olan turizm sektörü, sadece dünyada değil Türkiye’de de önemli sektörlerin başında gelme özelliğini kazanmış durumda. Turizm esas olarak bir hizmet sektörü ve aynı zamanda bir konukseverlik sektörüdür. Bu nedenle, hizmetin verilmesi sırasında gösterilen dostluk ve yakınlık, nezaket, beceriklilik, verimlilik kısacası profesyonellik çok önemlidir. Oysa bu özellikler tesadüfen kazanılmaz, bunlar insanlara yapılan eğitim yatırımlarının bir sonucudur.

Bu olgudan hareketle Bakanlar Kurulunun 04.06.2018 tarih ve 2018/1959 sayılı kararnamesi ile kurulan Mardin Artuklu Üniversitesi Turizm Fakültesinin temel amacı, gerek akademik gerekse sektörel tecrübesi zengin akademik kadrosu ile hem ulusal hem de uluslararası alanda faaliyet gösteren turizm işletmelerinde istihdam edilen mezun oranı en yüksek fakülte olmak ve turizm alanında ihtiyaç duyulan nitelikli akademik kadronun yetişmesine katkıda bulunmaktır.

Bu temel amaç doğrultusunda fakültemizin özgörevi (misyonu), öncelikle dürüstlüğü kendisine şiar edinmiş, sağlıklı, bilgili, farklı kültürlere saygılı ve yüksek karakterli bireyler yetiştirmek bilinciyle ülke turizmine, ekonomik ve sosyal yaşamına değer katacak nitelikli ve profesyonel insan kaynağını yetiştirmek ve geliştirmek; bu kaynağı kullanarak bilimsel ve teknolojik yenilikleri küresel boyutta izlemek, ürettiği bilgileri sadece teknik anlamda uygulamak değil, bilimsel anlamda da değişen dünyaya ve yaşadığı topluma, güvenilir ve etik kurallarından, ödün vermeden aktarmaktır.

Özgörevimiz (misyonumuz)  kapsamında öğrenci odaklı bir anlayışla, öğrencilerimizin kişisel gelişimlerini öncelik edinmek, akademik bilgi üretimi yapmak, sürekli kendini yenileyen ve bildiklerini sektörel uygulamalarla pekiştiren eğitim kadrosuna sahip olmak, yerel ve milli değerleri yeni kuşaklara aktarırken onların birer dünya vatandaşı olarak da gelişimlerini sağlayan evrensel perspektifi kazandırmak, kurum içerisinde katılımcı süreçlerin hayata geçirildiği takım çalışmasının esas alındığı “biz” duygusunun baskın kılındığı bir kültür oluşturmak ve turizm sektörünün sorunlarına analitik yaklaşımla kalıcı çözümler üretmek temel hedeflerimiz arasında yer almaktadır.

Fakültemiz öğrencilerine sadece donanımlı olmayı değil “iyi insan” olmayı da hedef olarak gösteren yapımızla, fakülte bünyesinde yer alan bölümlerin ders planlamasında eğitim de öğretim de aynı eksende ele alınmaktadır. Yoğun İngilizce ve ikinci yabancı dil seçecekleri ile desteklenen eğitim programlarımız, öğrenciye kazandırılacak teorik bilgilerin reel sektörde iş başında mesleki uygulamalarla pekiştirmesine de olanak vermektedir.

 

T.C. Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğü