T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ
  • /
  • Mevzuat

Mevzuat

2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu

Yaz Okulu Yönergesi

M.A.Ü Ön Lİsans Ve Lisans Eğitim - Öğretim Ve Sınav Yönetmeliği

Uygulamalı Eğitimler Yönergesi

Staj Yönergesi

Yurtiçi ve Yurtdışı Bilimsel ve San. Etk. Kat. Des. Yönergesi

Yüksek Öğretim Kurumları Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma Usul ve Esasları

T.C. Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğü