T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ
 • /
 • İŞ AKIŞ ŞEMALARI

İŞ AKIŞ ŞEMALARI

 1. Fakülte Kuruluna Profesör Temsilci Seçimi İş Akış Şeması

 2. Fakülte Kuruluna Doçent Temsilci Seçimi İş Akış Şeması

 3. Fakülte Kuruluna Doktor Öğretim  Üyesi  Temsilci Seçimi İş Akış Şeması

 4. Fakülte Yönetim Kuruluna Profesör Temsilci Üye Seçimi İş Akış Şeması

 5. Fakülte Yönetim Kuruluna Doçent Temsilci Üye Seçimi İş Akış Şeması

 6. Fakülte Kurulu İş Akış Şeması

 7. Fakülte Yönetim Kurulu İş Akış Şeması

 8. Üniversite Senatosuna Temsilci Üye Seçimi İş Akış Şeması

 9. Bölüm Başkanı Seçimi Ve Ataması İş Akış Şeması

 10. Anabilim Dalı Başkanı Seçimi Ve Ataması İş Akış Şeması

 11. Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanlarının Alımı İş Akış Şeması

 12. Geçici Görevlendirme Talebi İş Akış Şeması

 13. Personel İzin İş Akış Şeması

 14. Yazı İşleri İş Akış Şeması

 15. Maaş Hazırlama İş Akış Şeması

 16. Ders Görevlendirme İş Akış Şeması

 17. Sürekli Görev Yolluğu İş Akış Şeması

 18. Geçici Görevlendirme Yolluğu İş Akış Şeması

 19. Doğrudan Temin İş Akış Şeması

 20. Tahakkuk İşlemleri İş Akış Şeması

 21. Taşınır İşlemleri İş Akış Şeması

 22. Taşınır Mal İşlemi Devir-Giriş İş Akış Şeması

 23. Taşınır Mal İşlemi Devir-Çıkış İş Akışı

 24. Taşınır Mal Tüketim Çıkış İş Akış Şeması

 25. Taşınır Zimmet Verme İş Akış Şeması

 26. Taşınır Zimmet Düşme İş Akış Şeması

 27. Taşınır - Geçici Görev Yolluğu Hazırlama İş Akışı

 28. Taşınır - Yıl  Sonu Hesapları İş Akış Şeması

 29. Öğrenci Kaydı İş Akış Şeması

 30. Öğrenci Kayıt Dondurma İş Akış Şeması

 31. Ders Seçimi İş Akış Şeması

 32. Ders Programı Hazırlama İş Akış Şeması

 33. Sınav Programı Hazırlama İş Akış Şeması

 34. Mazeret Sınavı İş Akış Şeması

 35. Öğrenci Belge Talebi İş Akış Şeması

 36. Ders Ekleme-Çıkarma İş Akış Şeması

 37. Ders Muafiyetleri İş Akış Şeması

 38. Not İtirazı İşlemleri İş Akış Şeması

 39. Öğrenime Ara Verme İş Akış Şeması

 40. İlişik Kesme İşlemleri (Mezun Ve Kayıt Sildirme) İş Akış Şeması

 41. İlişik Kesme İşlemleri (Yatay Geçiş) İş Akış Şeması

 42. Mezuniyet İşlemleri İş Akış Şeması

 43. 31. Madde Görevlendirmesi İş Akış Şeması

 44. 40A Madde Ders Görevlendirmesi İş Akış Şeması

T.C. Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğü