T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYE'DE YAŞAYAN DİLLER ENSTİTÜSÜ
  • /
  • Süryani Dili ve Kültürü

Süryani Dili ve Kültürü

Anabilim dalımızın eğitim-öğretim kadrosu 1 doçent, 2 yardımcı doçentten oluşmaktadır. Anabilim dalımızda, 1+2 Tezli Yüksek lisans eğitimi süresince Klasik ve Modern Süryanice dilinin alfabesinden başlayarak beraber tüm gramer-sentaks kuralları verilmek suretiyle öğretilmekte, bu bilgiler metin dersleriyle pekiştirilmektedir. Gramer ve metin dersleri doğal olarak öğrencilerin de katılımıyla gerçekleştirilmektedir. Metin derslerinde, ilk sınıflarda bu amaca yönelik basit düzeydeki metinlerle öğrencilerin hem öğrendiklerini uygulaması, hem de çeviri yapma becerisini kazanmaları sağlanmakta; üst sınıflarda ise çeşitli yazarların yapıtlarının çevirisine geçilmektedir. Bu derslerin yanında, tüm yüksek lisans eğitimini kapsayacak şekilde Süryani tarihi, Süryani teolojik ve kültür dersleri mevcuttur. 

Eğitim programımızda, bunların dışında Kutsal Kitap Aramicesi, Kutsal Kitap İbranicesi, Turoyo Diyalekti, Süryani Histografyası, Kutsal Kitap Hermenötiği, Süryani Teo-Felsefik Tartışmaları ve Garşunografi Bilimi  gibi, eski Süryani Dili ve Edebiyatı formasyonunu kazanmaları için gerekli dersler de bulunmaktadır.

Anabilim Dalımızın amacı, çağdaş uygarlığın yapı taşlarından biri durumundaki Süryani Dili ve kültür uygarlığının kavranıp özümsemesini sağlayarak bu amaç doğrultusunda daha hızlı ilerlemek, ayrıca verilen klâsik eğitim formasyonuyla topluma, çağdaş düşünen, akılcı ve humanist görüşlü bireyler kazandırmaktır. Çünkü bireye saygı, teo-felsefe, medeniyetler arası bilgi transferi, akılcılık gibi unsurlar Süryani dünyasında doğup gelişen kavramlardır. Anabilim dalımızın ikinci bir hedefi de, birçok uygarlığa sahne olmuş ülkemizin zengin tarihsel ve arkeolojik geçmişinin araştırılması ve değerlendirilmesine katkıda bulunmaktır.

T.C. Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğü