T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYE'DE YAŞAYAN DİLLER ENSTİTÜSÜ
 • /
 • Duyurular
 • /
 • 2021–2022 Öğretim Yılı Güz Dönemi- Yabancı Uyruklu Öğrenci Alımı

2021–2022 Öğretim Yılı Güz Dönemi- Yabancı Uyruklu Öğrenci Alımı2021–2022 Öğretim Yılı Güz Dönemi- Yabancı Uyruklu Öğrenci Alımı İlan Metni İçin Tıklayınız.

T.C.

MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ

YAŞAYAN DİLLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN

 

Mardin Artuklu Üniversitesi Yaşayan Diller Enstitüsü’nün Arap Dili ve Kültürü Anabilim Dalına yabancı uyruklu tezli yüksek lisans programına 2021–2022 Öğretim Yılı Güz Dönemi için öğrencileri alınacaktır.

 

Tezli Yüksek Lisans Programları

Anabilim Dalı/Programı

Kontenjan

Açıklama

Özel Şartlar

Arap Dili ve Kültürü

Anabilim Dalı (Yabancı Uyruklu )

18

Lisans mezunu olmak

 *        Tezli yüksek lisans programında değerlendirmeye girebilmeleri için adayların Yazılı Sınavından en az 60 puan almaları gerekir.

*        Adayların lisans ortalamalarının 100’lük not sistemine göre belirtilmiş olup en az 60 puan olması ve mezun olunan kurum tarafından onaylanmış olması gerekmektedir.

 

 

Arap Dili ve Kültürü Tezli Yüksek Lisans Başvuru, Değerlendirme ve Kayıt Tarihleri

Başvuru Tarihleri

20- 30 Ağustos 2021

Sınav Yerlerinin İlanı (İnternet Sayfasından Yayınlanacaktır.)

31 Ağustos 2021

Yazılı Sınavların Yapılması

01-02Eylül 2021

Sınav ve Değerlendirme Sonuçlarının İlanı

03Eylül 2021

Sınav Sonuçlarına İtirazlar

06 Eylül 2021

Asil Listeye Giren Adayların Kesin Kayıt Tarihleri

07-08 Eylül 2021

Yedek Listeye Giren Adayların Kesin Kayıt Tarihleri

10 Eylül 2021

 

 

 

Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Tezli Yüksek Lisans Programlarına Başvuru Koşulları

  1. Başvurular Internet üzerinden yapılacaktır.
  2. Adayların, 4 yıllık lisans diplomasına sahip olmaları gerekmektedir.
  3. Başvuracak adayların lisans not ortalamasının 100’lük not sistemine göre belirtilmiş olup en az 60 puan olması ve mezun olunan kurum tarafından onaylanmış olması gerekir.
  4. Mardin Artuklu Üniversitesi Yabancı Uyruklu Öğrenci Adaylarının Lisansüstü Programlara Başvuru ve Kabul Yönergesinin aşağıda belirtilen şartlarını taşıyor olmak:

 

 1. YÖK tarafından denkliği tanınan bir Lisans veya Yüksek Lisans diplomasına sahip olmak,
 2. TÖMER’den Türkçe bildiğine dair en az C1 düzeyinde belgeye sahip olmak, (varsa)
 3. TÖMER’den Türkçe bildiğine dair en az C1 düzeyinde belgesi olmayan adaylar,                                TÖMER tarafından yapılacak yazılı sınava alınırlar. TÖMER tarafından yapılan YÖS Sınavında 100 üzerinden en az 60 puan alan adaylar lisansüstü öğretim hakkı kazanırlar. Bu sınavda başarısız olan adaylara, Türkçe öğrenmeleri için en fazla iki yarıyıl süre tanınır. Bu süre içerisinde TÖMER tarafından yapılan sınavlarda en az C1 düzeyinde belge alanlar, lisansüstü öğrenimlerine takip eden yarıyıldan itibaren başlayabilirler.
 4. Türkiye’de bir yükseköğretim kurumundan mezun olan yabancı uyruklu öğrencilerden Türkçe dil şartı aranmaz.

 

 

Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Tezli Yüksek Lisans Programlarına Başvuru için Gerekli Belgeler

 1. Lisans diploması veya mezuniyet belgesinin fotokopisi,
 2. Transkript belgesinin onaylı fotokopisi,
 3. 1 adet fotoğraf

 

 

 

 

ARAP DİLİ VE KÜLTÜRÜ ANABİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI SINAVINA DAİR BİLGİLER

 

Yabancı Uyruklu Öğrenciler İçin Tezli Yüksek Lisans Programları Değerlendirme Esasları

Tezli Yüksek Lisans giriş puanı, aşağıdaki değerlendirmeye göre hesaplanacaktır:

Bu hesaplamalar sonrasında 55 veya daha yüksek puana sahip olan adaylar aldıkları puanlara göre ilan edilen kontenjan dâhilinde yukarıdan aşağıya doğru sıralanarak kabul edilirler.

 

 

Tezli ve Tezsiz Yüksek Lisans Programlarına Kesin Kayıt için Gerekli Belgeler

 1. Öğrenci bilgi formu (Enstitüden temin edilecektir)
 2. Lisans diploması veya mezuniyet belgesinin tasdikli hali
 3. Transkript belgesinin aslı veya onaylı örneği
 4. ALES belgesinin aslı veya onaylı örneği (Tezsiz Yüksek Lisans Programı için gerekli değildir.)
 5. T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanının fotokopisi
 6. 2 adet vesikalık fotoğraf
 7. Erkek adayların askerlik şubesinden alacakları “bir yükseköğretim kurumuna kayıt yaptırmasında askerlik yönünden sakınca olmadığına dair belge”

 

 

Not: Daha önce ALES şartı nedeniyle başvuruları reddedilen adayların tekrar başvuru yapmalarına gerek yoktur. Daha önceki başvuruları bu ilan için kabul edilecektir.

 

Başvuru: link https://obs.artuklu.edu.tr/oibs/ina_app/login.aspx

         Tlf: 0 482 213 4002 Dahili: 7360-7361

               Mail: tyde@artuklu.edu.tr