T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ TÜRKPATENT Bilgi ve Doküman Birimi
  • /
  • HABERLER
  • /
  • MAÜ Türk Patent Bilgi ve Doküman Birimi Mardin' in Markalaşmasına Destek Sağlıyor!

MAÜ Türk Patent Bilgi ve Doküman Birimi Mardin' in Markalaşmasına Destek Sağlıyor!

Sınai ve Mülkiyet hakları konularında şehrimizde farkındalık yaratmak ve konu ile ilgili hususlarda uzman desteği sağlamak amacıyla Türk Patent ve Marka Kurumu 10.12.2021 tarihli ve 34/111 sayılı yönetim kurulu kararı ile TÜRKPATENT Bilgi ve Doküman Biriminin Üniversitemizde kurulmasını uygun bulmuştur. Akabinde "TÜRKPATENT Bilgi ve Doküman Birimi" sınai mülkiyet hakları (marka, patent, endüstriyel tasarım) ve korunmaları konularında kamu, akademik-idari personel ve öğrencilerin bilgilendirilmesi ve bu haklarla korunan teknolojinin akışının sağlanması yönünde çalışmalarına başlamıştır.

Üniversitemiz 2022 yılın itibari ile Kamu Özel ve Karma Sektör İşbirliği Koordinatörlüğü ile kamudan ilgili kişi ve kurumların ihityaçlarını belirlemeye yönelik sanayi hizmet ve tarım sektör temsilcileri ile yapılan toplantı ve çalıştaylarda, markalaşma konusunda duyulan ihtiyaca dikkat çekmiştir. Hali hazırda yeni kurulan TÜRKPATENT Bilgi ve Doküman Birimi markalaşmak isteyen sanayi ve hizmet sektörü aktörlerine markalaşma konusunda teknik eğitim desteği vermiştir. Eğitimler sonucunda 2022 yılında 3 sanayici ve esnafımız marka tescili için Türk Patent ve Marka Kurumuna başvurmuştur. Bu anlamda 2022 Mayıs ayında “Freely“ markası ile BAKAY Tekstil ilk marka tescilini almış ve aynı marka ile gömlek üretimine başlayarak ihracatını fason üretim yanında kendi markası ile arttırmaya başlamıştır. Bunu izleyen süreçte 2023 Şubat ayında “Mardin Sanat Merkezi” Tescili ve mart ayında ise “Mardin Tente” tescilleri esnaf ve sanayicilerimiz tarafından alınmıştır.

Çalışmalarının çok yönlü ilerlediğini belirten birim müdürü Öğr. Gör. Hanife YEŞİLYURT özellikle markalaşma hususunda ihtiyaçların devam ettiğini ve bu yönde uygulamalı eğitimlerin verileceğini, tasarım, coğrafi işaret konularında da girişimlerde bulunulduğunu belirtti. Ayrıca birimimizden eğitim desteği almak isteyen kişilerin Üniversitemiz web sayfasında yer alan Akademik alt başlığındaki birim ismini tıklayarak Eğitim Destek Talep Formundan ihtiyaç duydukları eğitim modülünden bizlere ihtiyaçlarını ulaştırabileceklerini sözlerine ekledi.