T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ Türkçe ve Yabancı Dil Öğretimi Uyg. ve Arş. Merkezi (MAÜ-TÖMER)

MAKALE ÇAĞRISI

Filoloji Bengü Dergisi, Mardin Artuklu Üniversitesi Türkçe ve Yabancı Dil Öğretimi Uyg. ve Arş. Merkezi tarafından yılda iki sayı olarak yayımlanan, bilimsel ve uluslararası hakemli bir dergidir. Filoloji Bengü Dergisi başta filoloji ve dil bilim olmak üzere “Ana Dili Eğitimi/Öğretimi, Türk Dünyası, Türk Dili ve Edebiyatı, Yabancılara Türkçe Öğretimi” gibi konulara yer vermektedir. İlk sayısı Ekim ayında çıkacak olan derginin yazı kabulü için son teslim tarihi 30 Ağustos’tur.

Tüm araştırmacıları ve akademisyenleri dergimizin Ekim sayısı için katkıda bulunmaya davet ediyoruz.

 

E-Mail: filolojibengu@artuklu.edu.tr

 
  •